Categories

Od 02.01.2023 godine moguće je koristiti samo vaučere i gift–kartice izdate od 01.11.2022. Sve vaučere i Gift-kartice izdate pre 01.11.2022 godine potrebno je zameniti za nove, kako bi se uskladili sa Zakonskim propisima koji su stupili na snagu sa E-fiskalizacijom iz 2022-ge godine. Molimo Vas da pošaljete na mail:zamenakartica@trefline.rs : ime i prezime, sliku poleđine Gift-kartice, prvu stranu vaučera prodavnicu u kojoj želite da preuzmete novu karticu/vaučer.