Reklamacije

  • Prilikom preuzimanja pošiljke molimo Vas da u prisustvu kurira proverite svoj paket. Ukoliko na njemu ima vidljivih oštećenja (pocepani delovi i ugnječenje) paket ne bi trebalo da preuzmete. U ovom slučaju molimo Vas da nas pozovite telefonom na broj 011/375 30 75 ili nam pošaljite e-mail sa svojim podacima (ime, prezime, telefon) na adresu reklamacije@trefline.rs i navedete razlog zbog koga ste odbili da preuzmete paket. U najkraćem mogućem roku obavestićemo Vas o daljem postupanju.
     
 Ukoliko ste primili pošiljku i nakon otvaranja pakovanja ustanovili da isporučena roba ne odgovara naručenoj ili podaci na računu nisu odgovarajući, molimo Vas da nas, najkasnije u roku od 24h od trenutka prijema pošiljke, pozovite telefonom na broj 011/375 30 75 ili +381 60 01 89 828, ili pošaljete e-mail sa svojim podacima (ime, prezime, telefon) na adresu reklamacije@trefline.rs i opišete kakav problem imate. U najkraćem mogućem roku, a najkasnije u roku od 8 dana od dana prijema reklamacije pisanim putem ili elektronskim, odgovorćemo potrošaču na izjavljenu reklamaciju i obavestićemo Vas o daljem postupanju. Rok za rešavanje reklamacije je 15 dana od trenutka prijave iste. 
  • Ukoliko se na kupljenom proizvodu pojave neusaglašenosti u smislu odredbi Zakona o zaštiti potrošača, molimo Vas da nas obavestite na adresu reklamacije@trefline.rs ili pozivom na kontakt telefon 011/375 30 75 ili +381 60 01 89 828
  • Troškovi vraćanja robe padaju na teret kupca.
OBAVEŠTENJE:
Ukoliko je kupac nezadovoljan odgovorom na podnetu reklamaciju, može pokrenuti postupak vansudskog rešavanja potrošačkog spora. "Tref line" doo se obavezuje da će učestvovati u svakom protiv njega pokrenutom vansudskom potrošačkom sporu. 

NAPOMENA:
Potvrdom porudžbine, klikom na dugme POTVRDI, saglasni ste sa uslovima reklamacije.

Radno vreme

8-16h subota 8-13h